• ANUNŢ IMPORTANT

  EXAMENUL DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2014 SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 08.07– 10.07.2014.
  ABSOLVENŢII CARE SE ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, VOR DEPUNE, LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE, ÎN PERIOADA 30.06 – 04.07.2014, DOSARUL DE ÎNSCRIERE CARE VA CONŢINE URMĂTOARELE ACTE:
  - Cerere tip de înscriere (de la secretariatul facultăţii);
  - Declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării;
  - Nota de lichidare (de la secretariatul facultăţii);
  - Diploma de bacalaureat în original;
  - Foaia matricolă de la liceu în original;
  - Copii legalizate după certificatele de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
  - 3 fotografii 3/4,
  - Copie xerox după cartea de identitate, nr.telefon;
  - Certificatul de competenţă lingvistică;
  - Chitanţa de achitare a taxei de întocmire a dosarului de licenţă;
  - Chitanţa de achitare a taxei de licenţă;
  - Lucrarea de licenţă [CITESTE GHID TEZA] - un exemplar cu referatul coordonatorului, cu nota propusă şi un CD cu lucrarea în format pdf. neparolat până în 04.07.2014.

 • ANUNŢ IMPORTANT

  În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Psihologie, candidaţi la examenul de licenţă

  Certificatele de competenţă lingvistică (limba engleză) necesare completării dosarului de licenţă se obţin în urma susţinerii examenului de competenţă lingvistică cu Comisia din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.
  Susţinerea examenului de competenţă lingvistică va avea loc în următoarele date:
  - 03.07. 2014, de la ora 12, sala 301
  - 04.07.2014, de la ora 1630, sala 301.
  Examenul de competenţă lingvistică se va susţine după achitarea taxei de eliberare a certificatelor la casieria universităţii.
  Prezentarea duplicatului chitanţei la secretariatul Facultăţii de Psihologie este obligatorie până în data de
  - 03.07. 2014, ora 11 pentru studenţii care susţin examenul în 03.07. 2014;
  - 04.07.2014, ora 15 pentru studenţii care susţin examenul în 04.07. 2014.
  Dacă absolventul deţine certificat de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie specializată internaţională, recunoaşterea acestuia se face de către Comisia pentru acordarea certificatului de competenţă lingvistică din universitate, prin prezentarea certificatului original şi copie simplă (pentru conformitate), fără achitarea taxei de competenţă lingvistică.

 • ANUNŢ IMPORTANT

  EXAMENUL DE DISERTAŢIE - SESIUNEA IULIE 2014 SE DESFĂŞOARĂ ÎN 09.07.2014.
  ABSOLVENŢII CARE SE ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE, VOR DEPUNE, LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE, ÎN PERIOADA 30.06 – 04.07.2014, DOSARUL DE ÎNSCRIERE CARE VA CONŢINE URMĂTOARELE ACTE:
  - Cerere tip de înscriere (de la secretariatul facultăţii);
  - Declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării;
  - Nota de lichidare (de la secretariatul facultăţii);
  - Diploma de bacalaureat în original;
  - Diploma de licenţă în original;
  - Foaia matricolă de la liceu în original;
  - Foaia matricolă (supliment) de la facultate în original;
  - Copii legalizate după certificatele de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
  - 2 fotografii 3/4,
  - Copie xerox după buletin, nr. telefon;
  - Chitanţa de achitare a taxei de întocmire a dosarului pentru examenul de disertaţie;
  - Chitanţa de achitare a taxei de examen de disertaţie;
  - Lucrarea de disertaţie [CITESTE GHID TEZA] - un exemplar cu referatul coordonatorului, cu nota propusă şi un CD cu lucrarea în format pdf. neparolat până în 04.07.2014 .

 • BÂNCOTAN MIHAI

  Studenţii şi cadrele didactice din Facultatea de psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara anunţă plecarea la cele cereşti a celui care a fost colegul şi studentul nostru în anul II BÂNCOTAN MIHAI.
  Condoleanţe familiei şi regrete pentru plecarea colegului nostru!
  Înhumarea va avea loc miercuri, 23 aprilie 2014, ora 15, la Cimitirul din strada Stuparilor din Timişoara.

 • STUDENT EMINENT 2013

  Studentii si cadrele didactice ale Facultatii de psihologie din Universitatea “Tibiscus” din Timisoara sunt invitati joi, 12 decembrie, ora 19,30 la festivitatea decernarii diplomelor si premiilor anuale ale Asociatiei “Orizonturi universitare”, ce va avea loc in Amfiteatrul “Alexandru Rogojan”, grupul de facultati “Electro” (Universitatea Politehnica), b-dul V. Parvan nr. 2, corp D.

  Felicitari d-lui Ciprian SANDOR, STUDENT EMINENT 2013 al Facultatii de psihologie!

  Decan, Lect. univ. dr. Zvetlana ANGHEL


 • LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG - LITERACY EDUCATION IN PRISON: POLICIES, PRACTICES, ETHNOGRAFIES OF A ‘THIRD SPACE’

  CALL FOR PARTICIPANTS inGrundtvig Workshop: GRU-13-GRAT-21-TM
  “ LITERACY EDUCATION IN PRISON: POLICIES, PRACTICES, ETHNOGRAFIES OF A ‘THIRD SPACE’”
  Language of the Workshop: English
  Organising Institution: Tibiscus University of Timişoara, Romania
  Period: 18-23 November 2013

  COSTS AND APPLICATION
  The workshop is funded through the Longlife Learning Program by the European Comission. All costs (travel, accommodation, workshop related costs) during the workshop are fully covered.
  The participants will arrive mainly by plane, and will be received at the airport. Accommodation price also covers transfer from and to airport. They will be hosted in Timisoara, Romania.

  CONTACT
  E-mail: alina_zamosteanu@yahoo.com

  HOW TO REGISTER
  Complete the attached *registration form* and send it by email to alina_zamosteanu@yahoo.com by 27 October 2013. Only applications received by email will be considered. Selection will be made based on the assessment of your experience and involvement in literacy and education programs with inmates according to the information provided in the registration form. Selection results will be announced until 1 of November. All applicants will be informed about the selection results.

  WHO CAN PARTICIPATE?
  Teachers teaching basic skills, educators and trainers/counsellors who are to support prisoner education and development in prisons across Europe.

  WHAT ARE THE BENEFITS FOR PARTICIPANTS ?
  • The participants will be able to understand, quote and use the latest policy, research and best practices in the area of literacy education in prisons.
  • They will acquire a broader perspective on prisons as ‘thirdspace’ for learning and socialisation.
  • They will be able to relate better with their target audience and to draw upon the needs of this audience in designing literac yprogrammes, activities and events.
  • The participating teachers and educators will be able to choose reading and writing texts that acknowledge literacy as a situated practice.
  • The participants will establish new contacts and will be able to position themselves as confident professionals within their institutions and networks.

  WHAT TOPICS WE PROPOSE FOR DISCUSSION AND PRACTICE?
  The programme of the Workshop

  18.11.2013
  State of the Art & State of the Play in literacy education for prisoners
  European approaches regarding Education in Prison – different realities in different countries
  A ’literacy’ portrait of the offender
  Self-study & work slot
  19.11.2013
  Approaches to Literacy: New Literacy Studies
  Approaches to Literacy: Ethnography
  Approaches to Literacy: Third Space
  Self-study & work slot
  Prison for young offenders visit – Romanian experience regarding Education and Literacy in Prison – sharing experience with Romanian Prison staff
  20.11.2013
  Literacy in prisons: actors, relations.
  Needs analysis: the learner
  Prison for adults offenders visit – Romanian experience regarding Education and Literacy in Prison – sharing experience with Romanian Prison staff
  21.11.2013
  Literacy in prisons: spaces, actions, events.
  Methods and activities that motivate
  22.11.2013
  Literacy in prisons: texts, instruments and tasks that count
  How to design learning materials in accordance to the specific realities
  23.11.2013
  Literacy towards employability and inclusion
  Facilitating social inclusion through literacy
  Portfolio presentation

  A Certificate of participation will be provided at the end of the workshop. • ADRIAN DAN JINARU (1956 - 2013)

  Cadrele didactice, studentii si colaboratorii Universitatatii "Tibiscus" din Timisoara, Facultatea de Psihologie, au aflat cu tristete de trecerea in nefiinta a fostului lor coleg conf. univ. dr. Adrian Dan JINARU. Dascal, coleg si colaborator distins, d-ul profesor a fost si ramane persoana de referinta, care a trecut dincolo de catedra, prin anvergura discursului si umanul din relatiile sale.

  Condoleante familiei si ramas bun, drag coleg!

  Ceremonia funerara a Domnului Profesor va avea loc marti 23.07 ora 12.45 la Cimitirul din Calea Lipovei langa Capela Mare. • Simpozionul internaţional: SICAP 21 - CERCETĂRI ŞI APLICAŢII ÎN PSIHOLOGIE

  Începând cu anul 1991, Facultatea de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara organizează împreună cu parteneri din Europa Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” (SICAP) care se adresează specialiştilor şi studenţilor din domeniul ştiinţelor umane. Anul acesta, ediţia SICAP 21 se va desfăşura în Timişoara în perioada 31 mai - 1 iunie şi va avea ca temă „Psihologia şi dezvoltarea continuă”, fiind organizat de Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în parteneriat cu două instituţii din România şi cinci din străinătate: Administraţia Naţională a Penitenciarelor (România), Centrul de Reeducare Buziaş (România), Direcţia Generală pentru Măsuri Neprivative de Libertate şi de Justiţie Juvenilă a Departamentului de Justiţie a Generalitat de Catalunya (Catalonia, Spania), Departamentul de Ştiinţe Politice, Sociale şi ale Comunicării al Universităţii Salerno (Italia), Departamentul de Studii Educaţionale a Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Malta (Malta) şi Laboratorul Parizian de Psihologie Socială (Universitatea Paris 8 - Paris 10) (Franţa).

  Comitetul de organizare al SICAP 21 doreşte să vă invite în calitatea dumneavoastră de cadru didactic sau student, cercetător sau specialist în domeniul psihologiei sau conex acestuia, să luaţi parte la simpozionul nostru prin prezentarea, publicarea sau doar audierea de lucrări ştiinţifice, participarea sau moderarea de ateliere.

  Pe parcursul celor trei zile se vor prezenta lucrări şi se vor desfăşura ateliere în cadrul următoarelor secţiuni: Psihologia sănătăţii, Psihoterapie, Psihologia educaţiei, Psihologie organizaţională, Psihocriminologie, Workshop şi Varia, la aceasta din urmă putând fi prezentate şi publicate şi lucrări din domenii conexe psihologiei.

  Lucrările ştiinţifice vor fi publicate în volumul de lucrări al SICAP 21 (cu ISBN) sau în Thomson Reuters (ISI) de către Monduzzi Editore International Proceedings Division (doar în limba engleză). După analizarea şi acceptul de către comitetul ştiinţific al simpozionului şi plata taxei aferente acestei publicări, acestea din urmă vor fi indexate în Conference Proceedings Citation Index accesibil prin ISI Web of Science.

  Simpozionul va fi creditat de către Colegiul Psihologilor din România.

  Informaţii suplimentare se pot obţine accesând www.sicap.org – detalii referitoare la secţiunile, atelierele şi programul simpozionului, condiţiile de redactare a lucrărilor, termenele limită, taxe de participare, posibilitatea de a modera un atelier, oportunităţile de cazare şi alte informaţii utile, precum şi formularul de înscriere.

  Vă aşteptăm!
  Comitetul de organizare a SICAP 21

 • Simpozion studenţesc: INSTRUIREA ŞI CERCETAREA - PILONI AI SOCIETĂŢII BAZATĂ PE CUNOAŞTERE

  Organizatorii simpozionului studenţesc "Instruirea şi cercetarea - Piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" vă invită să luaţi parte la manifestarea care va avea loc în data de 14 mai 2010 la CRAfT - Centrul Regional de Afaceri Timişoara, în organizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice, în colaborare cu Facultatea de Psihologie şi Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii "Tibiscus" (descarcă invitaţia). • 2010-01-29
  Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în colaborare cu Centrul de Reeducare Buziaş al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor organizează cea de-a XIX-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, SICAP MMX - „Tradiţionalism şi modernism”, ce se va desfăşura în Buziaş, judetul Timis, în perioada 23-24 aprilie 2010.

  Invitaţi la această manifestare ştiinţifică sunt specialiştii şi studenţii domeniului ştiinţelor socio-umane. Lucrările ce vor fi prezentate în cadrul simpozionului vor avea un caracter aplicativ, reflectând rezultatele unor cercetări sau studii. Cercetătorii şi practicienii domeniului socio-uman care doresc să susţină workshop-uri în cadrul simpozionului sunt rugaţi să trimită organizatorilor titlul şi un rezumat al acestuia.

  Manifestarea va fi creditată de către Colegiul Psihologilor din România.

  Informaţii suplimentare se pot obţine accesând site-ul simpozionului: www.sicap.eu.

 • 2010-01-15
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Psihoterapii şi psihgologie clinică (citeşte).

 • Deschidere program de master

  Programul de master "Psihoterapii şi psihologie clinică", organizat în baza Ordinului nr. 5356 al Ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, publicat în O.Of. nr. 657 din 2 octombrie 2009, se deschide Vineri 23 octombrie 2009, ora 19 la sediul Facultăţii de Psihologie, str. Daliei nr. 1 A, et.III, sala 410.

  Se poate înscrie la studiile masterale orice persoană aflată în una din următoarele situaţii:
  1. Licenţiaţi în psihologie care pot dobândi ulterior următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică; consiliere psihologică; psihoterapie (cf. Proceduri de atestare, acreditare şi certificare la Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, specifice pentru fiecare specializare şi treaptă; vezi www.copsi.ro Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie);
  2. Licenţiaţi în medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie care pot dobândi ulterior competenţă în psihoterapie (într-o formă specifică atestată de C.P.R.). Competenţa astfel obţinută asigură toate drepturile cu excepţia consilierii psihologice şi a testării psihologice care depăşeşte cadrul formei specifice de psihoterapie în care a dobândit competenţa (cf. Proceduri de atestare, acreditare şi certificare la Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România; vezi www.copsi.ro Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie);
  3. Licenţiaţi în alte domenii decât cele mai sus enunţate, care la data înscrierii sunt studenţi ai unei facultăţi aflate în situaţiile de mai sus şi care se află cel puţin în anul III de studiu, care însă nu vor putea profesa fără studii de specialitate în domeniu (preferabil de Psihologie).

  Director de program - Prof.univ.dr. Radu RĂDUCAN


  Anunt!

  Facultatea de Psihologie a Universitãţþii „Tibiscus” din Timişoara, împreunã cu Centrul de Reeducare Buziaş, Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, organizeazã cea de-a XVIII-a ediþie a Simpozionului Internaţional „Cercetãri şi Aplicaţii în Psihologie” 2009, manifestare intitulatã „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologicã”, ce se va desfãşura în staţiunea Buziaş în perioada 24-25 aprilie 2009. Aceastã manifestare ştiinţificã se adreseazã îndeosebi specialiştilor şi studenţilor cu cercetãri în domeniul ştiinţelor socio-umane, dar şi celor care doresc sã audieze lucrãrile simpozionului.

  Detalii referitoare la secţiunile şi programul simpozionului, condiţiile de redactare a lucrãrilor, termenele limitã, taxa de participare, oportunitãţile de cazare şi alte informaţii utile, precum şi formularul de înscriere se regãsesc pe site-ul www.sicap.eu, dedicat special simpozionului.

  www.sicap.eu